Technická inovácia

Respimat® – predchodca inovačnej inhalačnej terapie

Na základe znalostí vtedajších inhalačných systémov vyvinul Boehringer Ingelheim Respimat® - inovačnú inhalačnú pomôcku, ktorá pracuje na základe mechanickej energie.

Respimat® vypúšťa pomaly sa pohybujúcu jemnú hmlovinu, ktorá sa uvoľňuje nezávisle od procesu dýchania a uľahčuje koordináciu medzi výdychom a nádychom1. Jemná hmlovina obsahuje vysoký podiel (68,5%) účinnej látky, ktorá prechádza do pľúc, a ktorá zabezpečí v pľúcach vysokú depozíciu1.

Tajomstvo tejto hmloviny sa skrýva za novodobou tryskou – takzvaným uniblokom. Keď sa pootočí priehľadný kryt spodného dielu inhalátora Respimat® o polovicu otáčky, uvoľní sa pružina. Zároveň sa do dávkovacej komory vypustí presne odmerané množstvo účinnej látky. Pri stačení tlačidla uvoľňujúcu dávku, pružina uvoľní účinnú dávku, ktorá sa pretlačí cez jemný filtračný systém. Tak vzniknú dva prúdy uvoľnenej hmloviny, ktoré sa navzájom zrážajú v presne určenom uhle.

Na rozdiel od hmloviny, ktorá sa vytvára pomocou hnacieho plynu v aerosolových inhalátoroch (napr. freónu), sa jemná a pomalá hmlovina z inhalátora Respimat® uvoľňuje pomalšie a pacient má na inhaláciu k dispozícii dlhší čas - o viac ako jednu sekundu.

  • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.