Čistenie inhalátora

Očistite náustok vrátane kovových častí vo vnútri náustku s vlhkou utierkou alebo papierovou vreckovkou najmenej jedenkrát týždenne. Malé zmeny farby na náustku nemajú vplyv na výkonnosť inhalátora Respimat.