História inhalačnej liečby1-3

Od prvých antických inhalačných pomôcok až po Respimat®

 • Antika
 • 1700 - 1800
 • 1800 - 1880
 • 1880 - 1900
 • 1920 - 1950
 • 1956
 • 1960
 • 1971
 • Súčasnosť

Priekopníci inhalačnej liečby

Po prvýkrát označil anglický lekár a astronóm John Mudge v roku 1778 cínovú nádobu na získanie ópiových výparov ako „inhalátor“. Prvé vyobrazenie inhalátora pochádza od Christophera Benneta, ktorý ho zverejnil v roku 1654 vo svojej práci TheatriTabidorum. Už v roku 1764 objasnil Philipp Stern, že lieky sa do pľúc dostanú len cez priedušnicu a tým položil základy modernej inhalačnej liečby.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie
 

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

1800 - 1880

Dôležitým impulzom pokroku v inhalačnej liečbe bol výskum a liečba tuberkulózy. Francis Ramadge vyvinul v roku 1834 špeciálny inhalátor na liečbu tuberkulózy za pomoci vodnej pary a aerosólov. Prvý, stlačením ovládaný inhalátor, ktorý vyvinul Jean Sales-Girons, bol prezentovaný v roku 1858 na Medical Academy v Paríži. Od roku 1860 sa inhalátor používal aj na liečbu astmy.

V roku 1864 požiadal Alfred Newton o prvý patent na inhalátory so suchým práškom. Už vtedy zistil, že prášok musí byť jemný a musí sa udržiavať v suchu –čo je základ, ktorý platí do dneška. O jeden rok neskôr predložil S. Maw & Sons verejnosti Nelsonov inhalátor, ktorý sa stále vyrába, pričom sa od pôvodného odlišuje len veľmi málo.

Oficiálne uznanie sa inhalačnej liečbe dostalo v roku 1867 zápisom piatich používaných liekov do British Pharmacopoeia. Výskum liečby astmy v tom čase značne pokročil. V správe Jacoba Mendes Da Costu o aktuálnych inhalačných pomôckach a liekoch sa objavil aj Siegleov parný inhalátor – nemecký vynález zo 60. rokov 19. storočia, ktorý začal éru liečby rozprašovačmi.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

Vrchol priemyselnej revolúcie

V období od roku 1880 do roku1900 výrazne vzrástla výroba inhalátorov a liekov aplikovaných prostredníctvom inhalácie v USA a v Európe. Éra „čarovnej liečby“ sa začala rozličnými formami na liečbu astmy a reklamou na lieky. V roku 1889 získal Frederick Roe patent na karbolovú dymovú guľu. Dutá gumová guľa, ktorá mala v náustku filter, produkovala po stlačení obláčik prášku.

Významní predchodcovia modernej inhalačnej liečby boli okrem iných Kaplin a Bullowe, ktorí okolo roku 1900 objavili účinok adrenalínu na liečbu astmy.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

1920 - 1950

Na začiatku 20. storočia sa začal rozširovať atropín a efedrín, ktoré sa nasadzovali na liečbu astmy, a ktoré sa v 30. rokoch 20. storočia použili v prvom kompresorom poháňanom rozprašovači. V roku 1948 vynašla spoločnosť Abott inhalátor suchého prášku Abott Aerohaler.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

Začiatok modernej inhalačnej liečby

Aerosóly s odmeranou dávkou a s hnacím plynom
Prvý manuálny inhalátor s hnacím plynom bol uvedený na trh v roku 1956. Až od tohto momentu bolo možné pri každom použití uvoľniť presne odmerané množstvo účinnej látky. Aerosóly s odmeranou dávkou, ako je napr. Medihaler® z roku 1956, majú jednoduchú obsluhu a dajú sa použiť s väčšinou účinných látok. Pri manipulácii sa musia naraz skoordinovať použitie inhalátora a inhalácia pacientom.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

1960

Tryskový a ultrazvukový rozprašovač
Elektrický rozprašovač vytvára aerosól z vodných roztokov pomocou stlačeného vzduchu alebo ultrazvuku. Pri ultrazvukovom rozprašovači sa mechanické rozprášenie dosiahne zvukovou vlnou, ktoré sa do vzduchu uvoľní cez rúrku.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

1971

Práškové inhalátory
V roku 1971 prišiel na trh prvý moderný práškový inhalátor. Práškové inhalátory zjednodušili manipuláciu, pretože sa samé aktivovali prostredníctvom vdýchnutia. Účinná látka existuje ako prášok bez hnacieho plynu alebo bez freónov a inhaluje sa počas nádychu. To, či sa do pľúc dostane plná dávka, závisí od sily nádychu počas inhalácie. Známe kapsulové inhalátory naplnené práškovými kapsulami sú napríklad Spinhaler®, ktorý bol na trh uvedený v roku 1967 a Turbohaler® s viacnásobných dávkovaním, ktorý bol na trh uvedený v roku 1987.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

Inhalačná liečba v antike

Už v antike sa v mnohých častiach sveta používala inhalačná liečba. Hippokrates (460 – 377 p.n.l.) odporúčal inhaláciu bylinnej pary a živice varenej v octe a v oleji, Egypťania inhalovali paru čierneho blenu. V Južnej a Strednej Amerike sa asi pred 200 rokmi používal ako liečebný prostriedok a ako prostriedok na uvoľnenie domáci tabak a ďalšie rastliny. Aj v Číne a Indii boli rozšírené inhalačné techniky, napríklad inhalácia ópia.

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.

Inovácie 21. storočia

Respimat®
Nová generácia inhalátorov sa začala pomôckou Respimat®, ktorá vytvára pomalú jemnú hmlu.1,2 Táto jemná pomaly sa pohybujúca hmla je vytváraná novodobou tryskou. Pri mechanickom tlaku vznikajú v inhalátore Respimat® dva prúdy uvoľnenej hmly, ktoré sa spoja v presne stanovenom uhle. Jemná hmla sa tak uvoľňuje pomaly a pacient má na inhaláciu k dispozícii dostatok času.1,2 Už pri prvom stlačení sa jemná hmla dostane hlboko do pľúc.3

Podrobné informácie o technických vlastnostiach pomôcky Respimat® nájdete v kapitole Technická inovácia

Prevzaté z knihy:
Mod. n. Gruber-Gerardy, Dr. med. K.F,
Highlights der Inhalation:
Anmerkungen zur Geschichte der Inhalationstherapie

 • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
 • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273–282.
 • 3. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.