Prirodzená inhalácia

Inhalácia pomocou inhalátora Respimat®

Pre úspech inhalačnej terapie je okrem iného rozhodujúce aj to, koľko účinnej látky sa dostane do pľúc pacienta (tzv. depozícia účinnej látky v pľúcach). Nie je zriedkavosťou, že sťaženou manipuláciou s rôznymi inhalátormi dochádza k chybám v používaní a účinná látka sa uvoľní na príliš krátky čas alebo príliš rýchlo.

Pomalý pohyb jemnej hmly vytvorený inhalátorom Respimat® uľahčuje používanie a účinná látka sa dokáže dostať do pľúc, kam aj patrí1-4. V porovnaní s aerosólom v odmernej dávke sa jemná hmla s účinnou látkou uvoľňuje asi o 1,5 sekundy dlhšie.

rýchlo pomaly
  • pomaly sa uvoľní – ľahko sa dostane cez zakrivenie hltana
  • dlho vydrží – dáva čas na nádych
Štart

  • 1. Voshaar T. Pneumologie 2005;59:25–32.
  • 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005;18:273-282.
  • 3. Gillissen A. Pneumologie 2014;68(11):727-736.
  • 4. Ciciliani AM et al. Pneumologie 2014;68-V494.