RESPIMAT® na opakované použitie

RESPIMAT® na opakované použitie je vylepšenou verziou už zabehnutého inhalátora
RESPIMAT® používaného na podanie viacerých liekov pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP).1,2,3 RESPIMAT® na opakované použitie stavia na kvalitách RESPIMATu, ale má redukovaný dopad na životné prostredie tým, že znižuje uhlíkovú stopu a redukuje množstvo plastového odpadu v porovnaní s inhalátormi na jedno použitie.4

 

 • 1. Spiolto® Respimat® Súhrnná charakteristika o lieku, marec 2019.
 • 2. Spiriva® Respimat® Súhrnná charakteristika o lieku, marec 2019.
 • 3. Striverdi® Respimat® Súhrnná charakteristika o lieku, marec 2019.
 • 4. Hansel M, et al. Reduced environmental impact of a reusable soft mist inhaler. Poster presented at European Respiratory Society International Congress, September 15-19, 2018.
 • 5. Dhand R et al. Improving usability and maintaining performance: Human factor and aerosol performance studies evaluating the new reusable Respimat inhaler. Int J COPD 2019. DOI 10.2147.COPD.S190639.
 • 6. Zierenberg B. Optimizing the in vitro performance of Respimat. J Aerosol Med 1999;12(Suppl 1):19–24.
 • 7. Dekhuijzen PN, et al. Patients’ perspectives and pre-ferences in the choice of inhalers: the case for Respimat® or HandiHaler®. Patient Prefer Adherence 2016;10:1561–72.
 • 8. Wachtel H, et al. The Respimat® Development Story: Patient-Centered Innovation. Pulm Ther (2017) 3: 19.
 • 9. Watchtel H, et al. Reusable soft mist inhaler: maintaining aerosol performance. Poster presented at the European Respiratory Society International Congress, September 15–19, 2018.
 • 10. Newman SP, et al. Efficient delivery to the lungs of flunisolide aerosol from a new portable hand-held multidose nebulizer. J Pharm Sci 1996;85:960–4.
 • 11. Brand P, et al. Higher lung deposition with Respimat Soft Mist inhaler than HFA-MDI in COPD patients with poor technique. Int J Chron Obs‐ truct Pulmon Dis 2008;3:763–70.
 • PC-SK-100424