Dôležité upozornenia

  • Buďte opatrní a dávajte pozor, aby vám nevnikla aerodisperzia do očí.
  • Nerozoberajte inhalátor Respimat, ak ste už do neho vložili náplň a uložli priesvitný kryt.
  • Chráňte inhalátor Respimat pred mrazom.
  • Nedotýkajte sa perforátora (ostrej časti) v priesvitnom kryte.
  • Inhalátor Respimat uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.