Video inštruktáž o používaní nového Respimatu

Ako pripraviť Váš inhalátor pred prvým použitím alebo ako ho používať každý deň, Vám vysvetlíme jednoduchými videami.

https://www.respimat.sk/videoinstruktaz
Leták pre pacientov

Dôležité informácie si môžete stiahnuť a vytlačiť pre Vašich pacientov.

https://www.respimat.sk/dolezite-informacie/informacie-na-stiahnutie